Jälki-istunnon
syy: ilman syytä poissa.
Oma selitys:
näytin vain syyttömältä
ja poissaolevalta.

(Runotorstainen tarina ytimekkäästi)