Kulutustottumus on paha tapa.

Keittiö, paino-ongelmaisen itsekuritushuone.

Omavarainen ei elä välikädestä suuhun.

Valtioiden rajat korvattu luottorajoilla.

Yhteiskunnan luovuutta mitataan kaatopaikkojen koolla.

Kopernikus raivostutti ympäristönsuojelijat: emme olekaan maailmankaikkeuden kierrätyspiste.

Minkä taakseen jättää, vedestään löytää.

Ympäristöystävällisyys, hyväksikäyttömukavuus.

Ihmisten määrä on kestämätön. Ja laatu.

Loppu ei tule. Ajamme itsemme loppuun.