Ase pura ja kokoa itsesi!

Perääntyjä ottaa edistysaskeleita.

Kaatuneet ovat rintamakarkureita.

Ilman sotaharjoituksia osaisimme elää vain rauhassa.

Isänmaan koskemattomuus on turvattava, tuumii poteronkaivaja.

Sotilas tottelee käskyjä. Yhdeksää.

Ruumiskasan korkeus on verrannollinen sotilaiden taistelumoraaliin.

Löysäävät asevyötä, kun henki ei enää kulje.

Kansanmurhasta syytetty vetosi tilapäiseen mielenhäiriöön.

Epäinhimillisimpiä ovat harkitut teot.