Hollywoodissa
on apinan leipäpuu,
totesi King Kong.

* * *

Lahjomattomat:
Robert De Niron rooli
on Kaponen Al,
vaikka ei siltä näytä
laajakankangaskuvassa.