27 vuotta Uljaan uuden maailman kirjoittamisen jälkeen Aldous Huxley arvioi kirjassaan Sääli uutta sukupolvea (Brave New World Revisited, 1958), miten maailma oli liukunut kohti hänen visiotaan. Kirjan lukujen nimet kertovat olennaisen: liiallinen organisaatio (byrokratia), propaganda demokraattisessa yhteiskunnassa (tv, media), mainonnan kahdet kasvot, kemialliset mielenmuuttajat. Teräviä huomioita, monet vielä ajankohtaisempia nyt kuin 50 vuotta sitten.

Tarttuneet lainaukset:

"Pelkistys ja yksinkertaistaminen auttaa meitä ymmärtämään – väärin, sillä käsitämme vain supistajan tyylikkäästi muotoilemat oivallukset, emme sitä laajaa, rönsyilevää todellisuutta, josta nämä oivallukset on mielivaltaisesti irrotettu."

"Jokainen kulttuuri, joka tehokkuuden hyväksi tai jonkin poliittisen tai uskonnollisen dogmin nimissä pyrkii standardisoimaan ihmisyksilön, tekee väkivaltaa ihmisen biologista olemusta vastaan."

"Kenties vapautta uhkaavat voimat ovat liian mahtavia, jotta niitä voitaisiin kovinkaan kauan vastustaa. Mutta velvollisuutemme on tehdä kaikki voitavamme niiden vastustamiseksi."

Jälkikäteen hätkähdyttää huomata, miten myönteisinä DDT ja LSD nähtiin 50-luvulla:

"Penisilliini, DDT ja puhdas vesi ovat halpoja hyödykkeitä, joiden vaikutus yleiseen terveydentilaan korvaa monin verroin niiden kustannukset."

"LSD-25:ssä farmakologit ovat hiljakkoin kehittäneet fysiologisesti miltei vaarattoman aineen, jolla on toinen soman ominaisuus: kyky teroittaa aisteja ja herkistää näkyjennäkökykyä."

Samoin yhteiskunnallisesti virittäytynyt on Eero Paloheimon kirja Megaevoluutio (2002), josta tarttui tämmöinen kiteytys:

"Meillä ei ole perusteita olla etuoikeutettu sukupolvi kymmenien seuraajiemme ja edeltäjiemme jonossa. Tämä selviö kirkastuu maailman ihmisille seuraavan vuosikymmenen aikana ja vaatimus täsmennetään 'tulevien sukupolvien oikeuksien julistuksessa', jonka noudattamista aletaan edellyttää kaikilta valtioilta."