248996256_fda6b57d76_m.jpg

Viisisenttinen lehdenvihreä toukka mataa asvaltilla ja jakaa ihmiset kahtia: toiset eivät huomaa sitä, toiset huomaavat.

Toukan huomaavat voi jakaa kahtia: toiset astuvat sen päälle, toiset eivät. Huomaavaisten ansiosta ihmiset voi jakaa kolmeen ryhmään.

Toukan huomaavat ja sen päälle astuvat voi jakaa kahtia: toiset tallaavat tappaakseen nopeasti, toiset astuvat toukan kahtia ja jättävät kitumaan. Tappajien ansiosta ihmiset voi jakaa neljään ryhmään.

Toukan huomaavat ja päälle astumattomat voi jakaa kahtia: toiset kävelevät ohi ja tuntevat itsensä kilteiksi, toiset nostavat toukan ruohikolle turvaan. Toukan ystävien ansiosta ihmiset voi jakaa viiteen ryhmään.

On niitäkin, joiden mielestä ihmisiä ei voi jakaa kahtia; en kuulu siihen lokeroon.

On niitäkin, jotka eivät ajattele toukkia.