Kauppiaan rukous: "Anna meille jokapäiväinen leipä myytäväksi."

Maatalouden tukiaiset, elinkeinottelua.

Usko hintojen sääntelyyn pitää ruokavuoret paikoillaan.

Keskustelemme afrikkalaisten eliniänodotteesta silmää räpäyttämättä.

Ruoka suussa ei puhuta. Ei uutisarvoa.

Kolmas maailma, maapallon kuolleessa kulmassa.

Vastuuntuntoinen tuntee toisten vastuun.

Useimmat tunnetaan vain kyvystä lisääntyä.

Tulevaisuus on lapsissa. Heidän lapsistaan ei vielä tiedä.

Maailmanperinnöksi jätämme velat.