Hyvä blogi tunnetaan linjastaan, tarkasti rajatuista aiheistaan. Arinan kirjavia juttuja ovat sen sijaan yhdistäneet löyhästi vain sanaleikit ja itsesäälittävät narinat.

Blogimerkintöjeni alkuperäinen tyyliluokittelu oli selkeä, kunnes pakinoiden ja narinoiden ylenpaljous verrattuna aforismeihin ja vitseihin alkoi häiritä.

Ensimmäinen aiheluokitteluni karkasi käsistä, kun loin 18 kategoriaa. Selvitin sekamelskaa poistamalla kategoriat, joista kirjoitan vain harvoin.

Yy kaa koo, tunnet valveutuvasi, silmäsi aukeavat, aktivoidut. Tästä alkaa Y2K-aktivismin (yhteiskunta, ympäristö, kirjoittaminen) puolesta liputtaminen. Nämä aiheet tuntuvat omilta ja tärkeiltä, sopivilta Arinan henkeen:

Kategoria Sisältö Ydinkysymys
Yhteiskunta Ihmiskunta, epätasa-arvo, suvaitsemattomuus, piiloanarkismi Milloin kumoamme vallankahvaajat?
Media Markkinavoimatoimet, epätiedon välittäminen, infoähky Kuka päättää mitä meille ei kerrota?
Ympäristö Kulutushysteerikot, luonnon lähtölaskenta Missä meidän sitten pitäisi elää?
Toisinajattelu Kyseenalaistaminen, sananvapauden illuusio Miten meidän ei haluta ajattelevan?
Epäily Epäusko, elämän tarkoituksettomuus, tekopyhyys Miksi olemme täällä?
Kirjoittaminen Bloggaaminen, metakirjoittelu Miten hyvin pitäisi kirjoittaa?

Kolme ensimmäistä kategoriaa kuvaavat maailman vääryyksiä, kolme viimeistä suhtautumistani vääryyksiin.

Lisää: Itsensä lokeroinnista.