Sopimattomia elämänohjeita -kokoelmaan valitsemani Mark Twaininin alkuperäiset sitaatit saa nyt PDF-tiedostona. Suunnittelin jakavani ne jo 2015, kun kirja julkaistiin.

Saa ihmetellä, miten kovakouraisesti kääntelin Mark Twainin sitaatteja. Lyhyesti sanottuna tiivistin rajusti: vähemmän sanoja, tilkettä, jaarittelua – ehkä myös sävyjä, pohdiskelua. Mietin useaan otteeseen, saako näin edes suomentaa.

Alla muutama esimerkki. Ensimmäinen suomennos on jostain löytämästäni kirjasta, toinen oma rypistykseni.

Some people tend to give their problems swimming lessons instead of drowning them.
Monet ihmiset antavat huolilleen uimaopetusta sen sijaan, että hukuttaisivat ne.

Hukuttamisen sijasta opettavat huoliaan uimaan.

The man who is a pessimist before 48 knows too much; if he is an optimist after it he knows too little.
Ihminen, joka on pessimisti ennen kuin on täyttänyt neljäkymmentäkahdeksan, tietää liikaa; jos hän on optimisti vielä neljäkymmentäkahdeksan täytettyään, hän tietää liian vähän.

Joka on pessimisti ennen 48. ikävuottaan, tietää liikaa. Sitä vanhempi optimisti tietää liian vähän.

One of the proofs of the immortality of the soul is that myriads have believed in it. They have also believed the world was flat.
Eräs todiste sielun kuolemattomuudesta on se, että lukuisat ihmiset ovat uskoneet siihen; samalla lailla he uskoivat, että maapallo on litteä.

Todiste sielun kuolemattomuudesta on lukuisat siihen uskovat. Samoin uskottiin maan olevan litteä.

In Paris they simply stared when I spoke to them in French; I never did succeed in making those idiots understand their language.
Pariisissa ne vain tuijottivat, kun puhuin niille ranskaa; en koko matkan aikana onnistunut saamaan niitä idiootteja ymmärtämään omaa kieltään.

Tuijottivat kun puhuin ranskaa Pariisissa. En saanut niitä idiootteja ymmärtämään omaa kieltään.