Alussa oli se
musta aukko

Siitä tulemme
sinne tulemme

Sitä fiilataan ja höylätään
sinne suksitaan ja hävitään

Sitä painetaan
lehtiin

Voiton välimerkki
vallanjakorasia

Joka naisen ala- ja
miehen yläpäässä

Se pyörittää maailmaa ja
tarpeen tullen seisottaa