Vähästä antaa helposti enemmän.

Rikas ei anna almuja, koska ne eivät tunnu missään.

Hyväosainen saa aina paremman osan, vähäosainen vähemmän.

Toisen luokan kansalaiset – omistava luokka.

Työntävät lapsiaan yhteiskunnan rattaissa.

Pilvilinnoista unelmoiva antaa asuntojen hintojen nousta pilviin.

Pankki rakennuttaa asiakkailleen velkavankiloita.

Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat perimällä velkoja.

Elintason lasku pannaan ylivelkaantuneiden piikkiin.

Olemme kaikki samassa veneessä, sanovat soutajille.