Olen käyttänyt Kielikoneen sanakirjaa jo vuosia. Tänään törmäsin yllättävään esimerkkiin:

action toiminta, toimiminen Effective ~ against terrorism begins with understanding the problem. Tehokas toiminta terrorismia vastaan alkaa ongelman ymmärtämisellä. We should have taken ~ to prevent it. Meidän olisi pitänyt ryhtyä toimiin sen estämiseksi.

Piti hieraista silmiä: sanakirjan tekijä asennekasvattajana! Ensimmäinen englanninkielinen virke näyttää löytyvän Project on Defensive Alternatives -sivustolta. Jäisiköhän kääntyrin kanssa USA:n tulliin?

Vaikutuin entisestäni, kun jatkoin kielituntumalla koneen syövereihin:

prevent ehkäistä, torjua, estää The police have been trying to ~ them carrying weapons. Poliisi on yrittänyt estää heitä kantamasta aseita.

weapon ase Strike is a powerful ~. Lakko on voimakas ase.

Kuten olen ymmärtänyt antaa lukijoilleni kertoa, useimmat kirjat voisi korvata tietokoneilla. Divarissa näin Osmo Ikolan toimittaman Nykysuomen käsikirjan, jonka etukannen teksti sai pilkunfiilaajan ja -höylääjän hieraisemaan korviaan:

"Kirjallista tai suullista ilmaisua käyttämään joutuvan suomalaisen opastukseksi ja apuvälineeksi on tarkoitettu tämä hakuteos, jossa äidinkielemme eri puolien tuntijat selvittävät kirjoituksissaan kielen periaatteellisia ja käytännöllisiä ongelmia tavallisen kielenkäyttäjän kannalta."

Vaikka olenkin kirjallista ilmaisua käyttämään joutuva, en onneksi ole tavallisen kielen käyttäjä ja olen saanut välttyä tuolta teokselta, jonka tekijät tuntuivat olleen hakusessaan.